Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Phone: 596 200 111, Fax: 596 118 661, Mail: podatelna@zuova.cz
Reg-Num: 71009396, Vat-Num: CZ71009396
Bank Connection: Account: 3235761/0710, IBAN: CZ0807100000000003235761, SWIFT: CNBACZPP
Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava, CZ

 

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
Phone: 596 200 111, Fax: 596 118 661, Mail: podatelna@zuova.cz
Reg-Num: 71009396, Vat-Num: CZ71009396
Bank Connection: Account: 3235761/0710, IBAN: CZ0807100000000003235761, SWIFT: CNBACZPP
Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava, CZ