Hygienic laboratories

Contact persons Phone Mobil Email
Head of CHL
Ing. Lucie Hellebrandová
+420 596 200 167 +420 602 751 356 lucie.hellebrandova@zuova.cz
Sales Department
Ing. Jurčík Pavel
+420 596 200 226 +420 731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz

Clinical laboratories

Contact persons Phone Mobil Email
Head of CCL
MUDr. Hana Zelená Ph.D.
+420 596 200 310 +420 606 738 322 hana.zelena@zuova.cz

Health services

Contact persons Phone Mobil Email
Head of CHS
MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.
+420 596 200 134 +420 730 193 578 anna.splichalova@zuova.cz
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
Phone: 596 200 111, Fax: 596 118 661, Mail: podatelna@zuova.cz
Reg-Num: 71009396, Vat-Num: CZ71009396
Bank Connection: Account: 3235761/0710, IBAN: CZ0807100000000003235761, SWIFT: CNBACZPP
Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava, CZ